????? 06 اسفند 1396

فرم ایجاد نام کاربری جهت اتصال به شبکه اینترنت

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

شماره دانشجویی(*)
ورودی نامعتبر

کدملی(*)
ورودی نامعتبر

کلمه عبور دلخواه(*)
ورودی نامعتبر

بصورت لاتین وارد گردد

اتصال به کدام دستگاه(*)
ورودی نامعتبر

به ترتیب طبقه سوم، طبقه دوم، طبقه اول لازم به ذکر است که کیفیت اینترنت ارائه شده در کلیه طبقات باهم برابر می باشد

تصویر تصادفی(*)
تصویر تصادفی
تازه کردنورودی نامعتبر

تایید اطلاعات

Template Design:?????